2314070550 Μοναστηρίου 255, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη oxywelding@gmail.com