2314070550 Μοναστηρίου 255, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη oxywelding@gmail.com
hero image

ΟΞΥΓΟΝΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ
ΕΙΔΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΚΟΠΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Συστήματα απορρόφησης KEMPER